Priser 2023

Tilslutningsafgift ny: kr. 0,00
     

Årlig kontingent for medlemmer inklusiv programmer

Opkræves 2 gange årligt med halvdelen af beløbet

   
Lille TV-pakke kr. 2.390,00
Mellem TV-pakke  kr. 3.800,00
Fuld TV-pakke  kr. 6.695,00
Rykkergebyr kr.     100,00
Frakobling  kr.     500.00
Gentilkobling* kr.           0,00
 Internet, uden tv programmer kr.    360,00

* Betinger at installationen fra stander til antennestikket er fejlfri.
Ved pakke 1 og 2 betales til filter kr. 300,00 (engangsbeløb)
Skift til mindre pakke: kr. 300,00.
Pakkeskift kan ske 2 gange årligt, 1. januar og 1. juli.

Internet:
Internet bestilles direkte hos  YouSee og betales samme sted. - Kontakt foreningen, hvis du ønsker internet uden TV-pakke.  Se priser på internet her.

Hvad består kontingentet af?

Kontingentet består af et foreningsbidrag, der dækker den daglige drift samt løbendevedligeholds- og anlægsarbejder i vort kabelnet. Endvidere dækker kontingentet programafgifter til betalingskanaler og afgift til COPYDAN.

Foreningsbidraget og programafgifterne er momspligtige, mens COPYDAN er momsfri. COPYDAN dækker ophavsretslige afgifter for de TV- programmer vi sender på antenneanlægget.

Det er en lovpligtig afgift og fastsættes hvert år af COPYDAN som en bestemt sats for hvert TV-program. COPYDAN-afgifterne er fritaget for moms, og beregnes derfor som momsfrit beløb på kontingentopkrævningen.

I kontingentet er ikke indeholdt betaling af internet eller IP-telefoni. Disse ydelser skal afregnes i et abonnement, der tegnes med udbyderen YouSee.dk.

Service Telefon

Support og fejlmeldinger

  • Fejl på TV - Tlf.: 4332 4700
  • Internet - Tlf.: 7070 4040
  • YouSee Boks - Tlf.: 7070 4070
  • Bland selv - Tlf: 7070 4070
Korrekt mailopsætning

Ugående server:
asmtp.foreningsmail.dk 
Port: 587 med TLS kryptering

Indgående server:
pop3.foreningsmail.dk 
Port: 995 med SSL kryptering

Opsætning af TV
Frekvens : 450000 Khz
NetværksID : Ny NetID
Identifikation : 64 QAM
Symbol Rate : 6875
 
Hjælp til opsætning af
Få driftinfo fra

Fejlmeld til  
Dansk Kabel TV.

Se drift info på din adresse
YouSee.

YouSee driftsinformation
e-mail og sms

Få foreningen på din mobil (Søg på TUKNET)
Digitale nyheder til dit TV

Klik på din tv-pakke og få det fulde overblik over al den nye underholdning, du får

 Grundpakken Grundpakke med tv-boks
Mellempakke Mellempakke med tv-boks
Fuldpakke Fuldpakke med tv-boks