Generalforsamling 2020

 

Der afholdes generalforsamling

Tirsdag d. 17. marts 2020 kl. 19.00  i Klovborg Forsamlingshus.

Dagsorden i flg. vedtægterne.

Evt. forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest fredag d. 9. marts.

X i kalender

 

Udskriv